Het beheer van verontre inigde bodems: overzicht van de Brusselse wetgeving


Volgens het BIM zijn er bijna 7000 mogelijk verontreinigde sites in het Brussels gewest, ongeveer 8 % van de totale oppervlakte… De stad Brussel en de vier gemeenten Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Evere en Schaarbeek zouden het sterkst getroffen zijn.

De ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems reglementeert deze materie reeds bijna één jaar. Het grote publiek en de administraties kennen de procedures en verplichtingen van de ordonnantie echter nog onvoldoende.

Deze bijdrage tracht de procedures en verplichtingen samen te vatten om meer duidelijkheid te scheppen in deze ingewikkelde regelgeving, aan de vooravond van diens evaluatie door de Regering:

  • het doel en toepassingsgebied
  • informatie over de staat van de bodem ( inventaris, verkennend bodemonderzoek, risicostudie)
  • het beheer van verontreinigde bodems(saner ing en andere maatregelen)


« Terug

Auteur(s)

Françoise LAMBOTTE
Laatste update
28-10-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links