Aanvullende personenbelastingen. De wetgever snelt de gemeenten ter hulp.

De wetgever bekrachtigt 2 belangrijke oplossingen voor de aanvullende belastingen die laat door de gemeenten goedgekeurd worden.


  • De gemeenteraden kunnen voortaan de aanvullende personenbelastingen goedkeuren tot 31 januari van het jaar volgend op de belastbare periode
  • de lokale overheden kunnen de aanvullende belastingen voor 2001 tot 2007 nog geldig innen
Zo maakt de wet van 24 juli 2008 komaf met de controverses die de rechtspraak van Lessen uitlokte.

Een deel van de jurisprudentie bracht de gemeentefinanciën namelijk in het gedrag.

Wettelijke basis


Wet van 24.07.2008 ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van art. 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (BS 08.08.2008 - Inforum 230128)

« Terug

Auteur(s)

Benoît MARCQ
Laatste update
15-09-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links