Gemeenschapswachten. Enkele wetswijzigingen.

Er zijn belangrijke aanpassingen aangebracht in de wet van 15.05.2007 tot instelling van de dienst gemeenschapswachten.


De wet van 24.07.2008 houdende diverse bepalingen wijzigt enkele bepalingen van de wet van 15.05.2007 tot instelling van de dienst gemeenschapswachten.

De 4 krachtlijnen van de hervorming

  1. De versoepeling van de opleidingsvoorwaarden van de gemeenschapswachten door een vrijstelling van examens.
  2. De overgangsperiode voor de oprichting van de dienst gemeenschapswachten werd verlengd tot 09.01.2009.
  3. De gemeenten mogen personeel aanwerven via een rechtspersoon die zij oprichten.
  4. De vaststelling van ‘inbreuken’ op de retributiereglementen moet niet langer aan gemeenschapswachten toevertrouwd worden.
De wet wijzigt tevens het stelsel voor het personeel dat vóór de inwerkingtreding reeds in dienst was.


Zie ook op deze website


Commentaar bij de wet van 15.05.2007: Gemeenschapswachten of hoe het blauw terugbrengen in de straat

« Terug

Auteur(s)

Benoît MARCQ
Laatste update
16-09-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links