Gezondheidszorg en OCMW - regelgeving, verplichtingen van de OCMW's, rechten van de gebruikers en ter beschikking gestelde gegevens

Hier vindt u de samenvattingen van de uiteenzettingen die gegeven werden in het kader van de vorming "Gezondheidszorg en OCMW" die de Afdeling OCMW in september organiseerde.


De sociale bijstand die het OCMW toekent, is het laatste opvangnet van de sociale bescherming. Het werk van ieder personeelslid van het OCMW maakt deel uit van dit geheel dat de lokale overheid organiseert om aan die federale opdracht te beantwoorden. In dat kader onderneemt het personeel van het OCMW de nodige stappen om de rechten en voordelen toe te kennen waarop de gebruikers aanspraak kunnen maken.

Op het vlak van de gezondheidszorg heeft de door het OCMW toegekende bijstand voornamelijk betrekking op:

 • aansluitingen en het in orde brengen van de ziekenfondsaansluiting 
 • de toekenning van medische kaarten en afgifte van requisitoria.
Deze bijstand maakt een belangrijk deel uit van het werk voor het personeel en van de uitgaven van het OCMW.

Bovendien is de sector van de gezondheidszorg constant in evolutie en wordt deze steeds complexer, om te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking.
 • Zo werden bepaalde statuten vervangen (WIGW door RVV) of uitgebreid (OMNIO).
 • Er werden bewijsmodaliteiten vastgelegd om de aansluiting van personen als ingeschrevene in het rijksregister (RR) mogelijk te maken.
 • Sinds het begin van het jaar zijn zelfstandigen in de verplichte verzekering ook voor kleine risico's verzekerd.
 • Sinds 1 april 2008 moeten de OCMW's de attesten voor de toekenning van bijstand binnen de zeven dagen na de beslissing automatisch elektronisch verzenden naar de verzekeringsinstellingen.
Tegelijk worden er nieuwe instrumenten ter beschikking gesteld van de maatschappelijk werkers en het administratief personeel, meer bepaald dankzij de aansluiting van de OCMW's op het netwerk van de sociale zekerheid. Zonder natuurlijk voorbij te gaan aan de terugbetalingen en controles van de POD MI (Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie).


Vorming


Deze evolutie van de gezondheidszorg en het toenemend aantal aanvragen voor medische en farmaceutische bijstand die bij het OCMW ingediend worden, hebben ons ertoe aangezet om zowel voor de maatschappelijk werkers als het administratief personeel van de Brusselse OCMW's een vorming te organiseren, gespreid over 3 halve dagen, waarvan u hieronder de verschillende uiteenzettingen vindt.

Bovendien heeft de afdeling Maatschappelijk Welzijn een overzicht gemaakt van de internetreferenties betreffende de gezondheidszorg die de OCMW's kunnen interesseren (zie op deze website "Gezondheidszorg: nuttige links").


1. Regelgeving met betrekking tot de ziekte- en invaliditeitsverzekering


uiteenzetting van dhr Pulinx voor het RIZIV – Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 25.09.2008

Inhoud:
 1. Aansluiting of wederaansluiting
 2. Verzekerbaarheid
 3. Regularisering
 4. Verschillende stelsels en hoedanigheden
 5. Grote en kleine risico's
 6. Verplichte en aanvullende verzekering
 7. Onderscheid tussen gezondheidszorg en uitkeringen
 8. Titularis en persoon ten laste: definitie en hun rechten
 9. Bijzonder solidariteitsfonds
 10. Voortgezette verzekering
 11. Derde betaler
>> Download de uiteenzetting (pdf)


2. De rechten van de gebruikers en van het OCMW vrijwaren


uiteenzetting van mevr. Wacheul voor de HZIV – Hulpkas van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Inhoud:
 1. Bijzondere statuten die aanvullende rechten openen
 2. Maximumfactuur en remgeld
 3. Derde betaler
 4. Gegevens van de SIS-kaart en gegevens verkregen via het netwerk van de sociale zekerheid
 5. Niet begeleide minderjarige vreemdelingen
 6. Globaal medisch dossier
>> Download de uiteenzetting (pdf)


3. Verplichtingen van de OCMW's inzake gezondheidszorg


uiteenzetting van mevr. Brouet voor de POD MI – Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 02.10.2008

Inhoud:
 1. De wettelijke referenties ivm de opdracht van het OCMW inzake gezondheidszorg
 2. De controle van de inspectiedienst van de POD MI met betrekking tot de aanvragen om terugbetaling van medische verzorging, waaronder dringende (recente evolutie, sancties, goede praktijkvoorbeelden, groepering van behandelingen)
>> Download de uiteenzetting (pdf)


4. Gegevens die ter beschikking gesteld worden door de verzekeringsinstellingen en door de OCMW's


uiteenzetting van dhr Meyer voor het NIC – Nationaal Intermutualistisch College – en dhr Broccolo voor de KSZ – Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 02.10.2008

Inhoud:
 1. Werking van het netwerk van de sociale zekerheid tussen OCMW's en VI
 2. Diensten HealthInsurance (verzekerbaarheid) en BimOmnio met beschrijving van de inhoud
 3. Multifunctioneel attest (A036)
 4. Raadpleging van de multifunctionele attesten (L036)
 5. Raadpleging van de gegevens betreffende de periodes van inactiviteit of deeltijds werk bij ziekte (A052)
 6. Toekomst en behoeften van de OCMW's (MyCarenet – historiek – voorschotten)

 

5. De praktijk van de OCMW’s inzake de gezondheidszorg

uiteenzetting van dhr Lejour voor de Afdeling OCMW van de VSGB, 09.10.2008

Inhoud :
 1. Het verloop van een aanvraag, van het onthaal tot de toekenning
 2. De aansluitingen en regularisaties
 3. De medische en farmaceutische kosten
 4. Varia waaronder de aanvullende verzekering, de MAF, de derdebetaler
>> Download de uiteenzetting (pdf)

 

 

6. De sociale cel « Dringende medische hulp » van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek


uiteenzetting van mevr. Vandenbosch voor het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, 09.10.2008

Inhoud :
 1. De redenen van de oprichting van deze cel
 2. De huidige toestand
 3. Het sociaal onderzoek
 4. De toegang tot de medische en farmaceutische kosten
 5. Een balans
>> Download de uiteenzetting (pdf)

« Terug

Auteur(s)

Christian LEJOUR
Laatste update
22-10-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links