Premie voor de installatie van een systeem voor de opvang van regenwater : modelreglement

De VSGB biedt een modelreglement aan.


Op vraag van verschillende gemeenten heeft de VSGB een modelreglement opgesteld betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de opvang van regenwater.

De doelstellingen van dit reglement:

  1. Het gebruik van dergelijke installaties aanmoedigen, omdat ze gunstig zijn voor het leefmilieu en voor de portefeuille van de gezinnen.
  2. De reglementen harmoniseren.
  3. Ernaar streven dat de gesubsidieerde installaties beantwoorden aan de Europese wetgeving.

De voorgestelde tekst werd opgesteld door de werkgroep "recuperatie van regenwater", die bestond uit onze adviseurs, de gemeenten en de watervermaatschappij. Hij is gebaseerd op de reglementen die reeds voorhanden waren in de stad Brussel, Anderlecht, Ukkel en Evere.

Zonder mate te gebruiken!

Voordat de premie toegekend wordt, moet er een controlebezoek afgelegd worden. Dat is gratis voor de aanvrager.

Het volgende wordt gecontroleerd:
  1. De circuits van het regenwater moeten volledig gescheiden zijn van het net voor de verdeling van leidingwater, teneinde de kwaliteit van het leidingwater te vrijwaren.
  2. De installatie moet beantwoorden aan de Europese normen, die omgezet zijn in Belgische normen NBN EN 1717 die van toepassing zijn terzake en geïnventariseerd door Belgaqua.
De administratieve overheid (in voorkomend geval de gemeente) dient de naleving van de voorwaarden voor de toekenning van de premie te verifiëren.

Gezien de specifieke aard van bepaalde technische voorschriften bepaalt het modelreglement dat de gemeente de naleving ervan controleert op basis van het verslag van het bezoek dat opgesteld werd door de verificateur van de waterverdeler. De gemeente verifieert rechtstreeks de naleving van de andere voorschriften (stedenbouw, leefmilieu, dakoppervlakte, …).

Artikel 10 biedt de gemeente de mogelijkheid om latere controles uit te voeren om zich ervan te vergewissen of de installatie gedurende 5 jaar conform blijft. Ze kan zich laten bijstaan door de watermaatschappij.

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD, Françoise LAMBOTTE, Philippe MERTENS
Laatste update
10-10-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links