Statistieken van de POD MI voor het Brussels Gewest en per Brusselse gemeente over 10 jaar

De Afdeling OCMW heeft een excel-bestand gemaakt waarin de statistieken van de POD MI over 10 jaar voor het Brussels Gewest en per Brusselse gemeente op gebruiksvriendelijke wijze gevisualiseerd worden.


Sinds enkele jaren stelt de POD MI op zijn website statistieken per gemeente ter beschikking.

De afdeling Maatschappelijk Welzijn heeft beslist voor de 19 Brusselse OCMW's een reeks basistabellen van de POD MI in een Excel-rekenblad te verwerken, om de gegevens leesbaarder te maken voor de OCMW-raadsleden en -personeelsleden.

Ons Excel-bestand stelt statistieken van de POD MI op 3 manieren voor:

  1. een blad met een grafische voorstelling van de evolutie over 10 jaar van het maandelijks gemiddelde van het aantal begunstigden waarvoor een recuperatieaanvraag goedgekeurd werd door de POD MI in functie van de gemeente en de gekozen bijstand
  2. een blad met een overzicht van de evolutie over 10 jaar van de verdeling tussen de recuperatieaanvragen die ingediend en aanvaard werden in het kader van het recht op maatschappelijke integratie en die in het kader van het recht op sociale bijstand
  3. een blad met een overzicht van het aantal recuperatieaanvragen die ingediend en aanvaard werden in functie van de gemeente en het jaar.
Over het Excel-blad

Dit bestand werd gecomprimeerd om het sneller te kunnen downloaden. Om het te openen dient u over een programma te beschikken dat dergelijke bestanden kan herstellen, bv. 7-zip (kan gratis gedownload worden op www.7-zip.org).

Om het Excel-blad vervolgens te kunnen gebruiken dient u minstens over versie 97 te beschikken.

Als u het bestand niet kan openen of als de drop-down-menu's van het bestand om selecties te kunnen doen (gemeente, bijstand of jaar) niet actief zijn, zijn er 3 verklaringen (en oplossingen):
  1. Als u Excel versie 97 gebruikt, moet u het bestand downloaden na de opening in de internet-browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, …): in het menu "Bestand" kiest u "Bewaren als". Open vervolgens het gedownload bestand via Excel.
  2. Excel 2000 en 2003 definiëren standaard een hoog veiligheidsniveau voor de macro's, wat tot gevolg heeft dat ze automatisch gedesactiveerd worden. Om de macro's te kunnen activeren (en het drop-down-menu dus werkt), moet men een gemiddeld veiligheidsniveau vastleggen: start Excel, in het menu "Extra" selecteert u "Macro's" en vervolgens "Veiligheid" en in "Veiligheidsniveau" selecteert u "Gemiddeld".
  3. Het bestand werd gemaakt in Excel 2003. Als u een oudere versie gebruikt, kunnen er problemen zijn met de compatibiliteit. Neem dan gerust contact op met ons: wij kunnen u dan het bestand of de gegevens die u wil raadplegen, mailen.
Bij het openen van het bestand kan u gevraagd worden of u de macro's wenst te activeren. Bevestig dit voorstel door de optie "Activeer de macro's" aan te kruisen.

« Terug

Auteur(s)

Christian LEJOUR
Laatste update
21-10-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links