Stedenbouwkundige lasten: praktijk en vooruitzichten

Uiteenzetting die gebracht werd tijdens het Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders van 5 juni 2008


Na een schets van de beginselen analyseert de auteur de toepassing van de stedenbouwkundige lasten en hun vooruitzichten, nu de voornaamste bron ervan, de creatie van nieuwe kantooroppervlakten, lijkt droog te vallen.

Hoewel de stedenbouwkundige lasten degelijk verankerd zijn in het dagelijks leven van de gemeente, blijft de toepassing ervan vrij complex.

In principe zijn de lasten facultatief en beschikt het College van Burgemeester en Schepenen over een beoordelingsbevoegdheid terzake.

De regering kan echter de minimumwaarde bepalen van de lasten en vastleggen in welke gevallen de lasten verplicht of uitgesloten zijn.

Bovendien kunnen de gemeenten het algemeen kader van de stedenbouwkundige lasten vastleggen en ze opnemen in een perspectief van operationele stedenbouw aan de hand van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (GSV), een bijzonder bestemmingsplan (BBP) of een gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP). Zo kunnen de omstandigheden en de waarde van de lasten bepaald worden. Die zijn essentieel voor de uitoefening van de gemeentelijke autonomie terzake.

« Terug

Auteur(s)

Thierry MERCKEN
Laatste update
19-11-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links