Energieprestatie van gebouwen - infosessie voor gemeentemandatarissen

Op 26 november 2008 organiseerde de VSGB een ontmoeting tussen gemeentemandatarissen en vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel en het Bestuur Ruimtelijke Ordening, om de spots te richten op de nieuwe ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen.


Deze infosessie was een goede gelegenheid om informatie uit te wisselen met de gespecialiseerde diensten van Leefmilieu Brussel en het Bestuur Ruimtelijke Ordening.

Naast het zuinig omgaan met de energiebronnen en de strijd tegen het broeikaseffect biedt de nieuwe regelgeving de gemeenten een doeltreffend instrument om de energiefacturen binnen de perken te houden en het binnencomfort van de gebouwen te verbeteren.

De gemeente is daar op verschillende manieren bij betrokken:

  • als overheid die stedenbouwkundige en milieuvergunningen afgeeft
  • voor de bouw en het beheer van gemeentegebouwen
  • de voorbeeldrol van de openbare besturen
  • de mogelijkheden om een beleid van duurzame ontwikkeling te voeren
Sinds 2 juli 2008 – en behoudens uitzonderingen – moeten nieuwe of gerenoveerde gebouwen aan nieuwe criteria inzake energieprestatie beantwoorden, naar aanleiding van:
  • een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning
  • een aanvraag voor milieuvergunning of -attest
  • een aanvraag voor de wijziging van de voorwaarden van exploitatie van een beschermd gebouw of de bekendmaking van de verbouwing of uitbreiding van een beschermd gebouw
De procedures voor de aanvraag van stedenbouwkundige en milieuvergunningen werden dus aangepast. Het toezicht op de naleving van de normen wordt a posteriori uitgevoerd door de diensten van Leefmilieu Brussel.

 

Zie ook op deze website


Energieprestatie van gebouwen (EPB)« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
17-12-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links