Verblijf van vreemdelingen - vorming ivm de statuten

De nieuwe beschikkingen van de vreemdelingenwet van 15.12.1980: nieuwigheden in het verblijfsstatuut


De VSGB heeft een overzicht van de nieuwigheden in de 2 verblijfsstatuten gegeven:

 • begunstigden
 • voorwaarden
 • procedure
 • link met sociale bijstand
 • recht op maatschappelijke integratie
Ook de verschillende elektronische kaarten voor vreemdelingen kwamen aan bod: met welke “papieren kaart” komen die allemaal overeen?

Deze presentatie vond plaats in het kader van vormingen ivm het vreemdelingenrecht voor personeel van Brusselse gemeenten en OCMW's. Deze werden georganiseerd in samenwerking met ADDE en Foyer, op 24 november en 1 december 2008.

Context


Op 1 juni 2008 werden de nieuwe beschikkingen van kracht uit de wet van 15.12.1980 betreffende:
 • het verblijf van EU-burgers en hun familieleden
 • het statuut van langdurig ingezetene

Hieronder vindt u:

 • de documenten die door Foyer vzw uitgedeeld werden tijdens de 2 infosessies:
 1. het verblijf van EU-burgers en hun gezinsleden (pdf)
 2. de status van langdurig ingezetene (pdf)
 3. elektronische kaarten (pdf)
 • 2 documenten van de juridische dienst van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek (enkel in het Frans):
 1. Praktisch schema van de procedure voor de toegang tot het grondgebied voor burgers van de EU en hun gezinsleden (pdf)
 2. Overzichtstabellen van de soorten financiële bijstand in het kader van het verblijf van EU-burgers en hun gezinsleden (pdf)

Wettelijke basis

 • Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
 • Richtlijn 2004/38/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
 • Wet van 25.04.2007 tot wijziging van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 10.05.2007, Inforum 219171)
 • KB van 07.05.2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 13.05.2008, Inforum 228484)
 • KB van 07.05.2008 tot wijziging van het KB van 08.10.1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 13.05.2008, Inforum 228487)
 • KB van 22.07.2008 tot wijziging van het KB van 08.10.1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 29.08.2008, Inforum 231023)
 • KB van 22.07.2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Inforum 231035)« Terug

Auteur(s)

Nathalie STERCKX
Laatste update
03-02-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links