Gewest- en gemeenschapsmemorandum van de Brusselse OCMW's 2009

Gewestelijk memorandum dat opgesteld werd in het vooruitzicht van de gewestverkiezingen van 2009


De voornaamste eisen van de 19 Brusselse OCMW's op de vooravond van de verkiezingen van juni 2009


Op de vooravond van de opstelling van de verschillende politieke programma's willen de 19 Brusselse OCMW's de aandacht van de partijen vestigen op enkele dossiers die essentiële uitdagingen inhouden voor alle Brusselaars:
  • de bijstand aan minderjarigen
  • steun aan meerderjarige jongeren
  • toegang tot de arbeidsmarkt en beroepsopleiding
  • begeleiding van gezinnen
  • dienstverlening aan bejaarden
  • diensten voor gehandicapten
  • huisvestingsproblemen
  • strijd tegen dakloosheid
  • overmatige schuldenlast en schuldbemiddeling
  • waarborg van het recht op energie.

De Afdeling Maatschappelijk Welzijn van de VSGB en de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de OCMW's van het Brussels Gewest hebben samen een gewest- en gemeenschapsmemorandum opgesteld, om de aandacht van de komende regering te vestigen op die dossiers en andere meer specifieke en/of technische kwesties.

« Terug

Auteur(s)

Laatste update
12-03-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links