De terugvordering van te veel betaald loon

Het gebeurt al eens dat de administratie te veel loon uitbetaalt aan de werknemer. Wat moet de werkgever doen, en binnen welke termijn, om zijn vergissing recht te zetten?


De werkgever mag het te veel betaalde niet zelf afhouden van het volgende loon, want de loonbeschermingswet laat dat niet toe.

De werkgever kan proberen te bewijzen dat het om een onverschuldigde betaling ging. In arbeidsrecht komt het erop aan te bewijzen dat er loon werd betaald aan de werknemer voor prestaties die hij niet heeft geleverd. De rechtbanken gaan evenwel niet zo licht over de vraag.

Bijkomend is er het probleem van de verjaring. Daarbij moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de statutaire rechtsband en de contractuele. Ten aanzien van contractuelen moet de gemeente zorgen dat zij binnen de vijf jaar het te veel betaalde terugvordert. Voor statutaire werknemers bedraagt de verjaringstermijn tien jaar.

Dan blijft er nog de vraag: Wat moet de werknemer terugbetalen, het brutobedrag of het nettobedrag van zijn loon? Wanneer het te veel betaalde terugbetaald wordt in de loop van het jaar waarin het bedrag ten onrechte werd uitbetaald, is het mogelijk om enkel het nettobedrag terug te vorderen. Als daarentegen aan de werknemer wordt gevraagd om iets van een voorgaand jaar terug te betalen, zou men kunnen stellen dat de werknemer het brutobedrag moet terugstorten, in afwachting van zijn fiscale regularisatie.

Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren dat de werkgever een fout heeft gemaakt, waaruit schade is ontstaan. De werknemer kan van de werkgever hiervoor een schadevergoeding verlangen. Niet zelden beloopt het bedrag van de schadevergoeding die door de rechter wordt toegekend, het bedrag van de te veel uitbetaalde loonsommen.

« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
14-04-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links