Gemeentewoningen: minimale toewijzingsregels

De Huisvestingscode werd gewijzigd om de objectiviteit en de transparantie van de toewijzing van gemeentewoningen te waarborgen en het aanbod aan woningen te vrijwaren. Toch brengt deze inderhaast en zonder echt overleg goedgekeurde ordonnantie al aanzienlijke moeilijkheden teweeg.


Vergadering


De VSGB en de Afdeling OCMW hebben op 22 april 2009 vergaderrd met de vertegenwoordigers van de huisvestingsdiensten om:
  • de recentste wijziging van de Huisvestingscode met betrekking tot de toewijzing van de gemeentelijke woningen voor te stellen
  • een modelreglement op te stellen dat ter beschikking gesteld zal worden van gemeenten en OCMW's
>> Download de voorstelling (pdf)


Vier formaliteiten en verplichtingen


Vanaf 28 juli 2009 moeten de gemeenten en OCMW's de volgende formaliteiten vervullen:
  1. Een reglement goedkeuren waarin de procedure en de criteria voor de toewijzing van woningen en de modaliteiten van administratief beroep vastgelegd worden
  2. Een register behouden met een lijst van de aanvragers in chronologische volgorde van indiening van de aanvraag
  3. Jaarlijks een inventaris indienen bij de Regering met de verhuurde woningen
  4. Het aantal bewoonbare m² van het woningenpark op 1 juli 2008 behouden

 

Wettelijke basis

  • Brusselse Huisvestingscode: art. 23bis tot 23undecies
  • Ordonnantie van 19.12.2008 ertoe strekkende de ordonnantie van 17.07.2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode te wijzigen, het woningsbestand van de overheid in het Brussels Gewest te vrijwaren en minimumregels vast te stellen voor de toewijzing van die woningen (B.S. 28.01.2009, Inforum 234890)

Inwerkingtreding: 28 juli 2009

 

Overgangsstelsel


De nieuwe regels zijn niet van toepassing op woningen die te huur gesteld werden voor de inwerkingtreding van de ordonnantie en waarvan de toewijzingsprocedure voor die datum aangevat werd.

 

Zie ook op deze website« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
28-05-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links