Vergunningplichtige bestemmingswijzigingen : vademecum

Vademecum


Een stedenbouwkundige vergunning is soms vereist om bepaalde handelingen uit te voeren, zelfs als het niet om transformatiewerken gaat. Dat is het geval bij bestemmings- of gebruikswijzigingen.

De wetgeving omtrent deze materie is reeds fel geëvolueerd. Het is belangrijk om verschillende stappen te doorlopen om na te gaan of handelingen die uitgevoerd werden onder een bepaalde wetgeving wel wettelijk waren op het ogenblik van de uitvoering.

Zo ja, dan vormen ze een verworven toestand die als dusdanig behouden kan blijven. Zo nee, dan vormt de zonder vergunning uitgevoerde handeling een strafbaar feit.

In dit vademecum geven we een gedetailleerd overzicht van de juridische stelsels die de bestemmingswijzigingen regelen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Vervolgens onderzoeken we hoe gemeenten de uitvoering van deze handelingen kunnen omkaderen.

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
28-05-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links