Belastingreglementen op ongeadresseerd reclamedrukwerk: doel en gemeentelijke autonomie

Naast de vrijwaring van het begrotingsevenwicht kan een belasting tevens een ander doel hebben (bv. ecologisch).


De Raad van State heeft het onderstreept in twee arresten met betrekking tot belastingreglementen op de verdeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

De behandeling van ongeadresseerde zendingen en vooral de vernietiging ervan brengt lasten teweeg. De gemeente kan in dat kader belastingreglementen aannemen. De belastingen die op basis daarvan geheven worden, vormen een bron van inkomsten voor de gemeente, zodat zij beter het algemeen belang kan vrijwaren.

In een arrest met betrekking tot een belastingreglement op uithangborden, schetst de Raad van State bovendien de grenzen van het toezicht:
"De toezichthoudende overheid mag, onder de dekmantel van het algemeen belang, de gemeenten geen verplichting opleggen die de wet hun niet oplegt zonder concreet, voor ieder geval apart en na een individuele beoordeling, de specifieke motieven te preciseren die deze eis rechtvaardigen."


De rechtspraak van de Raad van State die wij citeren

  • Arrest van 18 maart 2009, stad La Louvière vs Waals Gewest, nr. 191.596
  • Arrest van 18 april 2008, Mediapub vs gemeente Sint-Agatha-Berchem, nr. 182.145 (Inforum 230665)
  • Arrest van 24 juni 2004, Publi Hebdo (SA) en co. vs gemeente Herstal, nr. 132.983 (Inforum 196010)

Zie ook op deze website

 


« Terug

Auteur(s)

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Laatste update
22-09-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links