Hervorming Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening

Op 10 juni 2009 organiseerde de VSGB een infosessie ivm de hervorming van het BWRO.


De ordonnantie van 14 mei 2009 streeft naar een administratieve vereenvoudiging van het BWRO en wil het Gewest de nodige middelen verschaffen om werken van gewestelijk belang uit te voeren.

Na een schets van de context van de hervorming wezen de sprekers op de wijzigingen in de verschillende delen van het Wetboek:

  • planning
  • vergunningen afgeleverd door de afgevaardigde ambtenaar
  • bescherming van het erfgoed
  • stedenbouwkundige vergunningen
  • beroep
  • inwerkingtreding
  • overgangsstelsel

In de toekomst zal het Gewest kunnen beslissen over de opmaak van een bijzonder bestemmingsplan en zal het zelf de stedenbouwkundige vergunningen kunnen afleveren in bepaalde zones.

De procedure voor goedkeuring van de plannen en reglementen wordt ingrijpend gewijzigd door de gelijktijdige organisatie van het openbaar onderzoek en de raadpleging van de administraties en instanties.

De termijnen voor administratief beroep worden korter omdat het stedenbouwkundig college omgevormd werd tot een adviesinstantie.

Wat het onderzoek van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen betreft, biedt de hervorming enkele preciseringen en vereenvoudigingen, bij voorbeeld voor het verval van de vergunningen, de wijzigingsvergunningen of het begin van de werken.

De bescherming van het erfgoed werd niet vergeten: er zal beter rekening gehouden worden met het 'kleine erfgoed' en er zal in vrijstellingen van vergunningen voorzien worden voor werken van kleine omvang en die welke vallen onder een 'plan voor erfgoedbeheer'.

De vergadering werd afgesloten met een vragensessie. Een honderdtal aanwezigen stonden borg voor heel wat uitwisselingen van informatie tussen specialisten terzake (gemeente- en gewestbesturen, ministeriële kabinetten en de balie).

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
16-06-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links