Openbare wegen op privé grond

Soms wordt een privéweg opengesteld voor de doorgang van het publiek. Dan rijst de vraag of dit specifieke statuut van weg verplichtingen teweegbrengt voor de gemeente.


Om die vraag te beantwoorden moeten we nagaan:

  • De grond: wie de eigenaar is van de weg?
  • De bestemming: staat de weg open voor het verkeer van het publiek?
De privé-eigenaars blijven belast met het beheer van de openbare wegen op privé-domein.

De gemeente moet steeds de veiligheid van de doorgang van de openbare wegen verzekeren, ongeacht wat er hoe het met de beheerder is gesteld.

Alleen de gemeenteraad is bevoegd om zich uit te spreken over het tracé van de gemeentelijke openbare wegen. De gemeenteraad dient een uitspraak te doen over een bouw- of verkavelingsvergunning, maar steeds voordat deze door het college afgeleverd wordt.

Een weg kan een openbare bestemming krijgen:
  • bij overeenkomst
  • Door verjaring omdat het publiek er gedurende dertig jaar gebruik van heeft gemaakt
De gemeente kan van de grond waarop de weg zich bevindt, de eigendom verwerven door dertigjarige verjaring als ze er regelmatig zware werken uitgevoerd heeft, die gelijkgesteld kunnen worden met die welke de eigenaar uitgevoerd zou hebben (bv. asfalteren), op voorwaarde dat er geen terugbetaling van de gedane kosten gevraagd wordt.

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
13-07-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links