Instructie betreffende de regularisatie van bepaalde vreemdelingen

Naar aanleiding van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009 van een model van arbeidsovereenkomst in het kader van de regularisatie van het verblijf door tewerkstelling, hebben wij onze toelichtingsnota aangepast. U kan de nieuwe versie van het document hier downloaden. U kan tevens het model van arbeidsovereenkomst downloaden dat van toepassing is in het Brussels Gewest.

Na de politieke deblokkering van het regularisatiedossier werd naar de Dienst Vreemdelingenzaken een instructie gestuurd (op 19 juli 2009) betreffende de toepassing van het voormalig artikel 9.3 en artikel 9bis van de vreemdelingenwet .


In het kader van hun opdracht van advies en informatie verlenen de OCMW's bijstand bij de indiening van regularisatieaanvragen op basis van deze nieuwe instructie. De toelichting bij de instructie, opgesteld door de Afdeling OCMW, tracht de maatschappelijk werkers te helpen bij hun werk.

Ter herinnering: iedere aanvraag van een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden moet in principe gebeuren in het buitenland, in het land van herkomst van de aanvrager. Toch maakt een uitzondering het mogelijk om deze aanvraag in België in te dienen in geval van uitzonderlijke omstandigheden. Dat noemen we de regularisatie van het verblijf. De materie wordt geregeld in artikel 9bis (het gewezen artikel 9, 3e lid) van de vreemdelingenwet.

De door de afdeling OCMW opgestelde toelichting is voornamelijk gebaseerd op de instructie van 19 juli 2009 en op het vademecum dat op 4 september 2009 gepubliceerd werd (laatste update 21.9.2009). De volgende vragen komen erin aan bod:

  •   Op wie is de instructie van 19 juli 2009 van toepassing?
  •   Wat zijn de algemene voorwaarden om een regularisatieaanvraag in te dienen?
  •   Hoe kan een regularisatieaanvraag ingediend worden?
  •   Binnen welke termijn moet een regularisatieaanvraag ingediend worden?
  •   Welke documenten moeten er bij de regularisatieaanvraag gevoegd worden?
  •   Welke verblijfstitel kan er eventueel afgeleverd worden?

U kan hier downloaden


« Terug

Auteur(s)

Nathalie STERCKX
Laatste update
09-11-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links