Nieuwe Gemeentewet grondig gewijzigd door de ordonnantie van 5 maart 2009

Het plaatselijk bestuursplan heeft geleid tot de ordonnantie van 5 maart 2009, die de Nieuwe Gemeentewet ingrijpend wijzigt. Deze ordonnantie tracht de lokale diensten te moderniseren en te verbeteren en de gemeentelijke autonomie te vrijwaren.


De gemeenten moeten voortaan een driejarenplan opstellen, dat 2 documenten omvat:

  • een oriëntatienota
  • een beheersplan
De oriëntatienota bevat de fundamentele beleidskrachtlijnen die voor de drie eerstvolgende jaren moeten worden opgesteld. Het beheersplan geeft die oriëntatienota weer in de vorm van schattingen en vooruitzichten voor de begroting.

De gemeenten moeten een Directiecomité oprichten, dat waakt over de communicatie en de organisatie en de werking tussen de verschillende gemeentelijke diensten.

De taken van de gemeentesecretaris en de ontvanger worden voortaan iets meer omschreven in de Nieuwe Gemeentewet. Voortaan kunnen de wettelijke graden van ontvanger en secretaris gekoppeld worden aan een mandaat. Elke mandaathouder wordt geëvalueerd.

Er wordt een nieuwe wettelijke graad ingevoerd in de Nieuwe Gemeentewet: de human resources manager.

Voortaan moeten de gemeenten hun inwoners een bestuur aanbieden dat aangepast is aan de omstandigheden van hun burgers. Dat betekent dat de toegangsuren en de toegankelijkheid moeten worden gewijzigd of uitgebreid.

De lokale democratie wordt geherwaardeerd op de 4 volgende manieren:
  1. door de herwaardering van de rol van de commissies
  2. door participatieve budgetten
  3. door de aanwezigheid van de OCMW-voorzitter op vergaderingen
  4. door de bekendmaking van documenten op de website van de gemeente
Voorts worden er nog 3 belangrijke maatregelen ingevoerd in de Nieuwe Gemeentewet:
  1. alle personeelsleden die door de gemeenten worden aangeworven, moeten een opleiding volgen over de werking van de gemeente
  2. de gemeenten moeten een personeelsorganigram opstellen
  3. er moet een nieuw intern controlesysteem ingevoerd worden 

Zie ook op deze website


onze gecoördineerde tekst van de Nieuwe gemeentewet

« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
31-08-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links