Vordering tot vernietiging van een gemeentelijk reglement - Arrest van het Grondwettelijk Hof

Probleem met de termijn van 60 dagen om een gemeentereglement te betwisten, in het bijzonder voor personen die niet in de gemeente wonen.


De artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet (in de versie geldig bij de indiening van het beroep in het Vlaams Gewest, maar nog steeds van toepassing) verplichten de bekendmaking van ordonnanties en verordeningen door aanplakking. Vanaf de aanplakking wordt het reglement / de verordening aan derden tegenstelbaar.

De termijn van 60 dagen om een beroep tot nietigverklaring in te dienen bij de Raad van State tegen een verordening, gaat in vanaf de aanplakking en niet vanaf de kennisname.

In dit opzicht discrimineren de artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet personen die wonen buiten de gemeenten (maar op wie een door deze laatste aangenomen reglementaire akte van toepassing is).

Derden van wie de toestand beïnvloed kan worden door een reglementaire akte van een gemeente waar ze niet verblijven, hebben meer tijd nodig om hiervan kennis te nemen dan bewoners van de gemeenten. Het risico bestaat dat derden geen verzoek tot nietigverklaring meer kunnen indienen tegen de verordening bij de Raad van State, omdat de voorziene termijn van 60 dagen verlopen is.

« Terug

Auteur(s)

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Laatste update
21-09-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links