Brussels regeerakkoord 2009-2014

De voornaamste punten voor de gemeenten uit het hoofdstuk "Efficiënte openbare diensten in dienst van de Brusselaars" van het regeerakkoord "Een duurzame ontwikkeling van het Gewest ten dienste van de Brusselaars"


Het regeerakkoord van 12 juli 2009 legt de krachtlijnen vast voor het Gewest voor de bestuursperiode 2009-2014. Heel wat gewestelijke projecten belangen tevens de gemeenten aan.

Het artikel neemt het lange hoofdstuk over de openbare diensten onder de loep.

Zo kondigt de Regering de volgende zaken aan:

  • een rapport over de herverdeling van de taken tussen gemeenten en Gewest, waarbij eventueel de huidige gemeentegrenzen herzien worden
  • de volledige uitvoering van het plaatselijk bestuursplan en de uitbreiding ervan tot de OCMW’s
  • de voortzetting van de herwaardering van het personeel en de inspanningen inzake opleiding
  • een reeks beschikkingen om de participatie van de burgers te stimuleren
  • heel wat maatregelen met het oog op goed bestuur, met name met betrekking tot cumul en deontologische verduidelijkingen
Een laatste pakket maatregelen heeft betrekking op de gemeentefinanciën.

Heel wat maatregelen worden echter aangekondigd "in functie van de budgettaire middelen", waarvan iedereen weet dat dit een heikel punt zal zijn de komende jaren.

« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
08-09-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links