Het systeem voor milieubeheer EMAS ten dienste van de gemeenten

Uiteenzetting van Jean-François Doat op het seminarie "EMAS: belang voor de lokale besturen" dat plaatsvond op 11 februari 2003.


Synthese van de Belgische en Brusselse situatie van het systeem voor milieubeheer en -audit (EMAS) waaraan de gemeenten kunnen deelnemen. Voorstelling van het systeem, huidige toestand en vooruitzichten.

Thema's: leefmilieu - beheer - certificatie

« Terug

Auteur(s)

Jean-François DOAT
Laatste update
03-02-2003
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links