Het strafregister beschikt opnieuw over een wettelijke grond


Omwille het risico op een rechtsvacuüm is de wet van 31.07.2009 aangenomen om artikel 595 en 596 van het Wetboek van Strafvordering in werking te doen treden.

Die artikelen regelen de afgifte door de gemeente van uittreksels uit het strafregister.

De wet heeft echter nog een breder doel: de uitbreiding van de vermeldingen in het strafregister met het oog op de bescherming van minderjarigen.

« Terug

Auteur(s)

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Laatste update
25-09-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links