Mag de werkgever een griepzieke naar huis sturen?

Deze vraag kan analoog behandeld worden voor alle besmettelijke ziekten en heeft betrekking op de private levenssfeer.


De werkgever moet er als een goed huisvader voor zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

Ten opzichte van de werknemer van wie vermoed wordt dat hij ziek is


Wanneer zich iemand op het werk aandient met duidelijk uiterlijke tekenen van griep, kan de werkgever hem op grond van artikel 20 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten naar huis sturen. Dat is moeilijker als de werkgever enkel vermoedens heeft.

De werkgever beschikt niet over een wettelijke basis om een bloedproef te kunnen eisen. Hij kan hem dus niet naar de arbeidsgeneesheer of een controlegeneesheer zenden. De werkgever moet dus trachten de werknemer te overtuigen om een arts te raadplegen.

Ten opzichte van alle werknemers


A/H1N1-griep is geen risico dat specifiek verbonden is aan de uitoefening van het werk. De werkgever moet dan ook algemene hygiënemaatregelen nemen die specifiek zijn voor griepvirussen.

Wanneer het risico op verspreiding van het A/H1N1-virus verhoogt door de aard van de activiteit (zoals kinderdagverblijven, scholen of ziekenhuizen), moet de werkgever wel de gepaste maatregelen nemen om het besmettingsrisico te beperken.

« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
18-01-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links