De Minister Charles Michel wijst op de expertise van de gemeenten op het vlak van internationale samenwerking

Interview met de minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, naar aanleiding van een ontmoeting met de gemeenten in het kader van het programma GIS.


Op 2 februari 2010 hadden de Brusselse en Waalse gemeenten een ontmoeting met minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel over het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking.

De vergadering werd georganiseerd door de VSGB en haar Waalse zustervereniging. Later zou nog een vergelijkbaar evenement met de Vlaamse gemeenten plaatsvinden.

Aansluitend bij de vergadering met de gemeenten heeft de Vereniging de minister toelichting gevraagd bij enkele aspecten van de samenwerking tussen gemeenten.

  • Wat is de meerwaarde van de gedecentraliseerde samenwerking tussen steden en gemeenten van het Noorden en het Zuiden?
  • Wat kan men antwoorden als iemand vraagt waarom België zulke grote budgetten besteedt aan ontwikkelingssamenwerking, terwijl er ook in België nog veel armoede is?
  • Hoe ziet de toekomst van de gedecentraliseerde samenwerking tussen steden en gemeenten van het Noorden en het Zuiden eruit?
  • Hoe kan de gemeente uit het Noorden in landen waar de decentralisering nog verre van afgerond is, naast bestaande programma's zoals de GIS, het proces dat aan de gang is zo goed mogelijk ondersteunen?
  • Wat betekent de gedecentraliseerde samenwerking binnen de directe en indirecte Belgische ontwikkelingssamenwerking zowel op het vlak van de middelen als de symboliek?
  • Is er in de officiële contacten met de partnerlanden waar gedecentraliseerde samenwerking bestaat met België, bijzondere aandacht voor dit soort samenwerking?
  • Wat zijn de voornaamste aandachtspunten of wensen wat dit soort samenwerking betreft?

3 vragen van de gemeenten


Wij vestigen de aandacht op 3 vragen van de gemeenten aan de minister:
  1. De financiering van de human resources ... van het Zuiden
  2. De verbetering van het overleg
  3.  De projecten kracht bijzetten bij terughoudende verkozenen

Zie ook


Onze publicatie die een overzicht van alle actieve samenwerkingsverbanden in het programma geeft.


« Terug

Auteur(s)

Jean-Michel RENIERS
Laatste update
24-03-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links