Belasting - is het kohier uitvoerbaar tegen personen die niet bij name opgenomen zijn?


Het kohier is de authentieke akte op basis waarvan de overheid zichzelf een titel tegen de belastingplichtige bezorgt, en drukt haar wens uit om de betaling van de belasting te vorderen, eventueel onder dwang.

In het kohier staat de naam van de hoofdbelastingplichtige en niet van de belastingplichtige die hoofdelijk gehouden is tot de betaling. De hoofdelijke belastingplichtige is voor de overheid alleen nog maar een potentiële schuldenaar. De hoofdelijke schuldenaar zal op zijn eigen goederen het gewicht moeten dragen van de belasting die betaald moet worden door de ingekohierde hoofdbelastingplichtige.

« Terug

Auteur(s)

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Laatste update
24-03-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links