Federaal memorandum van de OCMW's 2010

Federaal memorandum van de OCMW's, opgesteld door de Afdeling OCMW's van de VSGB, de VVSG en de UVCW in het vooruitzicht van de verkiezingen van juni 2010.


In het kader van de verkiezingen van juni 2010 en de vorming van een nieuwe federale regering hebben de Afdeling OCMW's van de VSGB, de VVSG en de UVCW een memorandum opgesteld om de aandacht te vestigen op een reeks problemen die de nieuwe regering volgens de OCMW's prioritair zou moeten aanpakken.

Het memorandum werd bijgewerkt en naar formateur Elio Di Rupo gezonden in juni 2011. Zo wordt nogmaals gewezen op de voornaamste eisen van de OCMW's in een moeilijke sociaal-economische context, in het kader van de onderhandelingen voor de samenstelling van een nieuwe regering en de voorbereiding van de staatshervorming, waardoor nieuwe bevoegdheden geregionaliseerd zouden worden, met een impact op het sociaal beleid en dus ook op de werking van de OCMW's.

Het memorandum gaat over de volgende thema's:

  • actieve deelname aan de samenleving bevorderen
  • meer jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt
  • een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg
  • goede opvang van asielzoekers en integreren van vreemdelingen in onze samenleving
  • goede en betaalbare huisvesting en energievoorzieningen
  • een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg
Voor elke thema worden er voorstellen naar voren geschoven. Sociaal kwetsbaren moeten centraal staan in het debat en de OCMW's moeten de nodige middelen en personeel krijgen om hun opdrachten goed te kunnen uitvoeren.  

De OCMW's spelen immers een essentiële rol in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Daarom vestigen de federaties van OCMW's de aandacht van de formateur op dossiers die belangrijke items inhouden voor iedereen bij de aanvang van de nieuwe federale legislatuur.

« Terug

Auteur(s)

Section CPAS-OCMW Afdeling
Laatste update
30-08-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links