Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011

Federale verkiezingen 2010 : voornaamste voorstellen van de verenigingen van steden en gemeenten aan de nieuwe regering. Dit memorandum werd in december 2011 bijgewerkt volgen op de vorming van de regering.


Naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 hebben de VSGB, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) een gemeenschappelijk memorandum opgesteld.

3 essentiële boodschappen voor de toekomstige federale regering:

 

  • meer overleg met de lokale besturen in alle dossiers
  • een strikte budgettaire neutraliteit van de federale beslissingen op de steden en gemeenten
  • een staatshervorming die rekening houdt met de lokale realiteit

... en een aantal cruciale dossiers waarbij de lokale besturen bepaalde verwachtingen koesteren:

 

  • Politie: de middelen voor de zones herzien en de overdracht van lasten voorkomen
  • personenbelasting: de invoering van een systeem van voorschotten op de bedrijfsvoorheffing en de voorafbetalingen
  • pensioenen: het stelsel van de ambtenarenpensioenen, dat aan de rand van de financiële afgrond staat, hervormen en voor de contractuelen een tweede pensioenpijler in het leven roepen en ook een gemengd pensioen
  • grootstedenbeleid: de voortzetting en de leefbaarheid waarborgen van een essentieel beleid voor de sociale cohesie
  • begroting: vermijden dat er regels toegepast worden die niet aangepast zijn aan de eigenheden van de gemeenten, en hun capaciteit vrijwaren om investeringen te doen ten behoeve van de burger

Er komen ook nog andere thema's aan bod in het memorandum, zoals de administratieve sancties en de aansprakelijkheid van de mandatarissen, maar ook e-government en de vertegenwoordiging van de lokale besturen bij syndicaal overleg.« Terug

Auteur(s)

AVCB-VSGB & UVCW & VVSG
Laatste update
21-12-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links