Stedenbouwkundige en milieu-overtredingen

Op 1 juni 2010 organiseerden de VSGB en het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) een infosessie over stedenbouwkundige en milieu-overtredingen.


De volgende thema's kwamen er aan bod:

  • Strafrechtelijke aanpak: van het proces-verbaal tot de veroordeling
  • De herstelmaatregelen en de rol van de administratie
  • de prioriteiten van het Parket van Brussel inzake milieu en stedenbouw
  • De stakingsvordering: een miskend instrument?
  • Overleg tussen gemeente en politiezone.
De gemeenten spelen een belangrijke rol in de bestrijding van de schending van ons levenskader. Bepaalde stedenbouwkundige overtredingen verdwijnen doordat er herstellings­werken verricht worden of een regularisatievergunning verkregen wordt, terwijl heel wat milieuovertredingen administratief bestraft worden. De ernstigste feiten worden vervolgd in een lange gerechtelijke procedure vol struikelblokken.

Deze procedure heeft haar doeltreffendheid bewezen inzake leefmilieu. Het duurt echter vaak jaren voordat stedenbouwkundige overtredingen weggewerkt zijn. De stakingsvordering inzake milieubescherming kan een geloofwaardig alternatief blijken.

Na een schets van het verloop van het strafrechtelijk proces en de prioriteiten van het Parket, wezen de sprekers op de mogelijkheid om in administratieve overtredingen inzake stedenbouw te voorzien.

Een honderdtal geïnteresseerden woonden de infosessie bij. Er werden heel wat ervaringen uitgewisseld tussen gemeentelijke en gewestdiensten, gespecialiseerde advocaten in milieurecht, politie en het Parket van Brussel.

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
15-06-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links