Vergrijzing: impact voor de gemeenten


We zien een toenemende bewustwording van de uitdagingen die de vergrijzing van de bevolking teweegbrengt op verschillende politieke niveaus: Europees, federaal, gewestelijk en lokaal. De grootte van de inzet, de aard van de problemen, de bevoegdheden en de manoeuvreerruimte om erop in te spelen, verschillen echter aanzienlijk van het ene bestuursniveau tot het andere. Op alle echelons moet in de toekomst het beleid onder de loep genomen worden om het bij te sturen waar nodig om zo goed mogelijk bij de demografische evolutie aan te sluiten.

Terwijl een groot deel van de lasten die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de veroudering van de bevolking (pensioenen, gezondheidszorg) gedragen worden door de sociale zekerheid, zal er ook veel gevraagd worden van de lokale overheden (gemeenten en OCMW's). Zij zullen hun aanbod aan diensten en infrastructuren moeten hervormen, om te beantwoorden aan de eigenheden van de senioren, in allerlei domeinen zoals huisvesting, vervoer, sociale dienstverlening en huisvesting. Voor die twee laatste materies zullen de OCMW's een eersterangsrol moeten spelen.

De analyse valt uiteen in 3 fasen:

  1. de demografische vooruitzichten
  2. de budgettaire en sociale weerslag
  3. de strategieën van de overheden


« Terug

Auteur(s)

Robert PETIT
Laatste update
14-07-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links