Het Parlement deblokkeert het openbaar beheersrecht

Een recente wijziging van de Huisvestingscode tracht de toepassing van het openbaar beheersrecht te vereenvoudigen.


ODe ordonnantie van 1 april 2010 "tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode om de toepassing van het openbaar beheersrecht te vergemakkelijken" tracht de toepassing van de administratieve procedure te vergemakkelijken.

De ordonnantie:

  1. verduidelijkt de aanloop tot openbaar beheersrecht
  2. maakt het mogelijk er de duur van te verlengen
  3. biedt de gewestelijke inspectie de mogelijkheid om de woning te bezoeken
  4. versterkt de rol van de verenigingen die het recht op huisvesting behartigen

Zie ook op deze website


Het openbaar beheersrecht: voor wie? waarom? hoe?

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
14-07-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links