Dading inzake gemeentebelasting


Belastingreglementen zijn eenzijdig van karakter en van openbare orde als emanatie van de gemeentelijke bevoegdheid. Hierdoor is het onmogelijk om van hun toepassing af te wijken. Alles wat gebeurt in strijd met het belastingreglement, wordt dan ook als nietig beschouwd. Over gemeentebelastingen is geen enkele dading mogelijk met het gemeentebestuur. Het is wel mogelijk, in beperkte gevallen, om een overeenkomst te sluiten over feitelijke kwesties. In principe blijft het dan ook onmogelijk om een dading aan te gaan over een gemeentebelasting.

In deze bijdrage buigen we ons over de notie van dading zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek, over de mogelijkheid voor openbare besturen om dit middel aan te wenden en over de voorwaarden waaronder een dading kan worden aangegaan.

« Terug

Auteur(s)

Boryana Ruslanova Nicolova
Laatste update
17-09-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links