Het kraken van niet-verlaten en niet-vervallen private panden

In afwachting van een wet ...


Een nieuw verschijnsel, het kraken van niet-verlaten en niet-vervallen private panden steekt de kop op. In de praktijk gaat het om panden die zich in een overgangsfase bevinden en tijdelijk leeg staan (bv. in de periode tussen het overlijden van de oorspronkelijke eigenaar-bewoner en het tijdstip van ingebruikname door de nieuwe eigenaar).

Ondanks het feit dat de krakers het pand volkomen illegaal betrekken, zonder titel noch recht, weigert de politie veelal tussen te komen. De bezetters blijken in de praktijk meestal huisjesmelkers te zijn die het kraakpand dan aan exorbitante prijzen verhuren aan illegalen.

Waarom kan de politie niet op eenvoudig verzoek van de eigenaar optreden?

  • kraken is geen misdrijf in strafrechtelijke zin; de politie komt niet tussen in zaken die onder het burgerlijk recht vallen
  • gebrek aan bevel vanwege de overheid
  • gebrek aan uitvoerbare titel
  • onschendbaarheid van de woning
De wetgever erkent het probleem via het wetsvoorstel van 15 april 2008.

In afwachting bespreekt dit artikel wat men kan ondernemen op strafrechtelijk, burgerrechtelijk en administratief vlak.

Verwante documenten
« Terug

Auteur(s)

Christiaan VAN SUMERE
Laatste update
17-09-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links