De OCMW's en het netwerk van de Sociale Zekerheid

Infosessie ter voorstelling van het netwerk van de
sociale zekerheid en zijn gebruikershandleiding voor de maatschappelijk
werkers en het administratief personeel van de OCMW's.


De afdeling Maatschappelijk Welzijn organiseert een infosessie betreffende het netwerk van de sociale zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het netwerk bestaat uit alle federale sociale instellingen et de Kruispuntbank is de instelling die de uitwisseling van gegevens onder hen organiseert.

Deze infosessie wordt georganiseerd naar aanleiding van de terbeschikkingstelling van een handleiding voor de OCMW's in verband met het netwerk van de sociale zekerheid. Wij zullen die handleiding ook presenteren in de loop van de namiddag.
 

 

Programma


In de loop van de infosessie komen de volgende zaken aan bod:
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het netwerk van de sociale zekerheid en de werking ervan; de uitwisseling van gegevens tussen instellingen.

En vervolgens richten we ook de schijnwerpers op:
  • Welke gegevens moeten de OCMW's doorgeven?
  • Welke gegevens kunnen ze momenteel krijgen?
  • Welke gegevens zullen ze in de toekomst ook kunnen ontvangen?

Wij zullen tevens van de gelegenheid gebruik maken om terug te komen op 2 fundamentele elementen van het netwerk: de kwaliteitscodes en de integraties.

Bovendien zullen we de gebruikershandleiding gebruiken om enkele mogelijke stromen voor te stellen.

We zullen tevens bondig ingaan op:
  • het beroepsgeheim waaraan de gebruikers van het netwerk onderworpen zijn
  • enkele aspecten in verband met veiligheid
  • het wettelijk kader van de bescherming van de private levenssfeer.

Wij zullen de vergadering afsluiten met enkele beschouwingen over de impact van de aansluiting op het netwerk op het werk van de OCMW's, vooral wat het sociaal werk betreft, maar ook op het administratief gedeelte van het sociaal onderzoek.


Hier vindt u de uiteenzetting van Christian Lejour, adviseur KSZ bij de Afdeling OCMW op de website van de VSGB.
 

Wij raden de deelnemers het document "De OCMW's en het netwerk van de Sociale Zekerheid" (pdf)  te printen en met de kopie van deze uiteenzetting naar de infosessie te komen.« Terug

Auteur(s)

Christian Lejour
Laatste update
07-10-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links