Stakingsvordering inzake leefmilieu


Op verzoek van een gemeente kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het bestaan vaststellen van een zelfs strafrechtelijk strafbare handeling die een ernstige dreiging of een duidelijke inbreuk vormt op een milieureglementering.

Hij kan de staking opleggen van handelingen die zijn aangevat of maatregelen opleggen om de uitvoering van deze handelingen of schade aan het leefmilieu te verhinderen.

De rechter spreekt zich uit volgens een snelrechtprocedure en kan dwangsommen opleggen.

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
19-11-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links