Human resources in OCMW: aanbevelingen van maatschappelijk werkers


Op 24 november 2010 heeft de Afdeling OCMW van de VSGB op haar traditionele herfstontmoeting de 19 Brusselse OCMW's uitgenodigd om te praten over de human resources in onze OCMW's.

In de voormiddag namen enkele sprekers het woord en 's namiddags ging het voort in werkgroepen, die uitmondden in voorstellen en aanbevelingen, die vervolgens voorgelegd werden aan het Directiecomité van de Afdeling OCMW.

De voorstellen die wij hier samenvatten, komen dus van de deelnemers zelf en zijn gericht tot hun OCMW, het Gewest of de Afdeling OCMW van de VGSB.

De deelnemers werkten in 3 groepen rond specifieke thema's:

  • de eerste werkgroep verkende mogelijke oplossingen voor de turn-over en de werklast van de maatschappelijk assistenten en dacht na over het imago van de functie
  • een tweede werkgroep was gewijd aan de competentie
  • de laatste werkgroep tot slot boog zich over de goede werking en de dienstverlening van de OCMW's om de werkprocessen te verbeteren


« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX& Christine DEKONINCK
Laatste update
16-03-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links