Rehabilitatie van leegstaande verdiepingen boven handelszaken


Om leegstaande verdiepingen boven handelszaken als woning te kunnen aanbieden beschikken de gemeenten over verschillende wettelijke middelen, die gecombineerd kunnen worden volgens de omstandigheden die eigen zijn aan ieder gebouw. Telkens moet er een onderscheid gemaakt worden naargelang de verdieping leeg staat of verlaten is en naargelang ze al dan niet als woning bestemd is.

De recente evolutie van de regelgeving:

 • de administratieve sanctie bij leegstand
 • de dringende gerechtelijke actie om de bewoning van een pand te doen bevelen (open voor gemeenten sinds 1 januari 2010)
 • de ordonnantie van 19 maart 2009 tot wijziging van het BWRO voor wat de perimeters van het voorkooprecht betreft
 • de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering
Wij nemen ook de praktijk in de gemeenten onder de loep, in het bijzonder de gemeentelijke premies en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

1. Stedenbouwkundige bestemming
 • veranderingen van bestemming waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is
 • voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP)
 • gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV)
 • gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GemSV) en bijzondere bestemmingsplannen (BBP)
2. Belastingreglementen

3. Huisvestingscode
 • administratieve sanctie bij leegstand
 • vordering tot staking
 • openbaar beheersrecht
 • overeenkomsten voor terbeschikkingstelling van sociale verhuurkantoren (SVK)
4. Financiële aanmoedigingen
 • renovatiepremie
 • energiepremies en fiscale aftrekbaarheid
 • andere
5. Verwerving van panden door de gemeenten
 • voorkooprecht
 • wijkcontracten
 • 'afzonderlijke' panden
6. Sensibilisering van de handelaars


Zie ook


Normen in verband met leegstaande gebouwen


« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
16-03-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links