Gemeenten en schadeverzekeringen


Verzekeringen en dan in het bijzonder de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen vormen een bijzonder belangrijk gegeven voor de gemeente en haar mandatarissen. Een analyse van de diverse risico's en de indekking ervan via verzekeringspolissen is dan ook van primordiaal belang. Een gebrekkige risicodekking vormt immers een rechtstreekse bedreiging voor de gemeentelijke financiën en zelfs voor het persoonlijk fortuin van de mandatarissen.

In dit artikel beperken we ons tot de schadeverzekeringen die wezenlijk verschillen van de zogenaamde “sommenverzekeringen”, zoals levensverzekeringen, pensioenplannen en dergelijke. We behandelen hier enkel de meest voorkomende polissen.

Anders dan bij sommenverzekeringen kenmerken schadeverzekeringen zich door hun “indemnitair” karakter, wat wil zeggen dat ze een vergoeding uitkeren wanneer er zich een gedekt schadegeval voordoet. Dit heeft als gevolg dat zij niet cumuleerbaar zijn. Het slachtoffer heeft immers slechts eenmaal recht op schadevergoeding, ongeacht het aantal polissen dat in aanmerking komt om de schade te vergoeden.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen (afgekort de B.A. verzekeringen) dekken de burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derde schadelijders.

De meest voorkomende polissen die ondermeer de B.A. dekken, zijn: 

  1. de B.A. Mandatarissen
  2. de B.A. Mandatarissen-bestuurders van rechtspersonen
  3. de B.A. motorrijtuigverzekering
  4. de B.A. uitbatingspolis
  5. de B.A. vrijwilligers
  6. de verzekering van de objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing
  7. de verzekering met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade door betogingen en samenscholingen
  8. de arbeidsongevallenverzekering
  9. de verzekeringen om het eigen patrimonium te beveiligen

  10. de rechtsbijstandverzekeringen
Tot slot volgt nog een woordje over de schaderegeling door middel van een “dadingsovereenkomst”.
« Terug

Auteur(s)

Christiaan VAN SUMERE
Laatste update
12-05-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links