Uitbreiding van de mogelijkheden bij overlijden


Nabestaanden kunnen beslissen om de assen van overledenen te bewaren buiten het kerkhof, behalve indien de overledene daar bij leven en schriftelijk anders over beslist heeft.

De gewestelijke wetgever heeft enerzijds gestreefd naar eenvormigheid tussen de Brusselse, Vlaamse en Waalse wetgeving en anderzijds wil hij zorgen dat de wens van familieleden van overledenen gerespecteerd kan worden.

Bovendien werden de administratieve procedures vereenvoudigd en is de mededeling van de laatste wilsbeschikking van de overledene verbeterd met betrekking tot:

  • de wijze van teraardebestelling (begraving, verstrooiing of bewaring van de as)
  • de bestemming van de asse
  • de levensbeschouwelijke rituelen
  • de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract

Tot slot heeft de wetgever ook het afscheid van levenloos geboren foetussen geregeld.

Wettelijke basis

  • De ordonnantie van 3 februari 2011 tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging (BS 9 februari 2011, Inforum 253549)
  • De ordonnantie van 24 februari 2011 tot wijziging van de ordonnantie van 29 november 2007 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die in de laatste wilsbeschikking opgenomen kunnen worden (BS 3 maart 2011, Inforum 254403)

Zie ook

 

De asse van overledenen – eerste keuze voor nabestaanden« Terug

Auteur(s)

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Laatste update
24-05-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links