Brusselse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid: actieplan 2011-2020


De Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in het Brussels Gewest vonden plaats op 3 mei. Er waren niet minder dan 150 deelnemers, waaronder de federale politie en de Brusselse politiezones, de MIVB, allerlei verenigingen en verschillende Brusselse gemeenten.

De dag werd afgesloten met de ondertekening van het gewestelijk actieplan 2011-2020 voor de verkeersveiligheid.

Het actieplan 2011-2020 omvat 49 operationele doelstellingen die opgedeeld zijn in 9 strategische doelen. Het doel is de halvering van het aantal verkeersdoden (12 doden en 68 gewonden).

Wij overlopen de 5 doelstellingen die de voornaamste maatregelen die de gemeenten aanbelangen bevatten:

  • de verkeerssnelheid verminderen
  • valoriseren en stimuleren van voorzichtig en anticiperend gedrag; terugdringen van gevaarlijk en onaangepast gedrag
  • beschermen van de kwetsbare weggebruikers: voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijder
  • de wegen en straten intrinsiek veilig maken
  • de verkeersveiligheid verankeren in de cultuur en de administratieve- en beleidsstructuren


« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX & Jean-Michel RENIERS
Laatste update
26-07-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links