Wegenwerken: wie draagt de kosten?


Bij werkzaamheden op de openbare weg rijst de vraag wie de kosten op zich moet nemen.

Stedenbouwkundige en fiscale regels bepalen de grote lijnen van het antwoord.

Fiscaal aspect


Punt 17 van artikel 255 van de Nieuwe Gemeentewet met betrekking tot de begroting bepaalt het volgende:
“De gemeenteraad is verplicht elk jaar op de begroting van uitgaven te brengen alle uitgaven die door de wetten aan de gemeente zijn opgelegd, en inzonderheid de volgende:
(...) de uitgaven voor de gemeentewegen en de buurtwegen, de sloten, de waterleidingen en de bruggen, die krachtens de wet ten laste van de gemeente zijn.”

Werkzaamheden op de gemeentewegen zijn voor rekening van de lokale overheid. De gemeente financiert deze werkzaamheden voornamelijk met subsidies en belastingen, zoals verhaalbelastingen. De gemeente is in principe vrij, weliswaar onder toezicht van de toezichthoudende overheid en van de algemene principes uit het fiscaal recht, om het bedrag van deze belasting te bepalen. De opbrengst is bestemd is om het geheel van de kosten van de gemeente te dekken, zonder toegewezen te worden aan een specifiek type van uitgaven.

Het gebeurt dus dat de burgers ook de kosten van werken - althans een deel ervan - dragen.

Worden onder de loep genomen:
  • verhaalbelastingen
  • urbanisatiebelastingen
  • het naast elkaar bestaan van beide belastingen
  • gewestelijke subsidies en de combinatie met belastingen
  • gemeentelijke autonomie en gelijkheid op het vlak van belastingen

Stedenbouwrecht


De kosten voor de aanleg en herstelling van voetpaden kunnen ook overgeheveld worden naar de omwonende eigenaars door middel van de stedenbouwkundige bijzondere politie.

Wij belichten:
  • de stedenbouwkundige verordeningen
  • de stedenbouwkundige lasten


« Terug

Auteur(s)

Boryana Ruslanova NIKOLOVA, Olivier EVRARD
Laatste update
26-09-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links