Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling: interview met de gewestelijke coördinatiedienst


Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling is een strategisch plan. Het legt de krachtlijnen vast die de werkzaamheden van de overheid en de privésector in goede banen moeten leiden. Het GPDO vormt het kader voor alle beslissingen die Brussel aanbelangen. Dit instrument voor de sturing van de actie van de gewestelijke overheid zal in 3 fasen tot stand komen:

  1. Uittekening van een toekomstvisie voor het Gewest (op basis van een stand van zaken)
  2. Vastlegging van de strategische doelstellingen om die visie te concretiseren
  3. Keuze van de operationele maatregelen om die doelstellingen te bereiken
"Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) is de vertaling van een stadsproject, d.w.z. de grote actieprioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2020 en 2040. Het GPDO biedt de gelegenheid om een blik te werpen op de stad van morgen en een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van Brussel te ontwikkelen. Die visie is een vertaling van het streven naar een grotere sociaaleconomische cohesie, die steunt op de maatschappelijke, economische en ecologische pijlers van duurzame ontwikkeling."

De Brusselse Regering heeft het Agentschap van Territoriale Ontwikkeling (ATO), de Directie Studies en Planning (DSP) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) de opdracht gegeven de opstelling van het ontwerp van GPDO te organiseren.

Wij hadden een gesprek met Myriam Cassiers en Adeline Van Kerrebroeck van de cel GPDO van het BROH, Directie Studies en Planning.

Info


De evolutie van het GPDO kan gevolgd worden op www.brusselplus10.be

 

« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
14-12-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links