Omzetting van eindejaarspremie in maaltijdcheques - gevolgen


Het is niet verboden om een eindejaarspremie om te zetten in maaltijdcheques. Alleen voldoet de maaltijdcheque dan niet meer aan de voorwaarden van de reglementering van de maaltijdcheques.

Daardoor vervalt zijn voordeel dat hij niet moet worden aangegeven aan de sociale zekerheid. Het is aan de RSZPPO om te bewijzen dat er omzettingen hebben plaats gevonden.

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft in een vonnis van 17 november 2010 verduidelijkt dat toch wel duidelijk moet blijken dat het gaat om een omzetting, met als meest doorslaggevende criterium het karakter van de eindejaarspremie.

  1. Als ze deel uitmaakt van het loon, en de werknemers er een verworven recht op kunnen laten gelden, dan is het moeilijk om ze tegelijk af te schaffen en maaltijdcheques in te voeren.
  2. Is de eindejaarspremie een vrijgevigheid en kunnen de werknemers er geen aanspraak als verworven recht op maken, dan wordt de bewijslast moeilijker.
In elk geval moet de maaltijdcheque voldoen aan de bepalingen van art. 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoniet zullen zowel de werkgever als de werkgever dit moeten aangeven als loon in sociale en fiscale zin.

« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
14-12-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links