Commentaar bij de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering


De wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (inforum 261907) wijzigt het landschap van de aanvullende verzekering ingrijpend.

Deze wet werd uitgevaardigd om te beantwoorden aan richtlijn 73/239/EEG teneinde loyale concurrentie te waarborgen op de verzekeringsmarkt.

De – verplichte - bijdrage voor de aanvullende verzekering georganiseerd door de ziekenfondsen zou een impact kunnen hebben:

  • op de financiën van de OCMW's
  • of op de financiële lasten voor de OCMW-gebruikers
  • of op de aansluitingen tussen ziekenfondsen

Zie ook het antwoord van het RIZIV op onze mail van oktober 2011 (in het Frans).« Terug

Auteur(s)

Christian LEJOUR
Laatste update
20-12-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links