De gemeenten en de demografische uitdagingen : huisvesting

Forum van de gemeentelijke beleidsvoerders, georganiseerd met de steun van Dexia


Brussel verjongt en Brussel veroudert. Twee fenomenen die niet zonder gevolg zijn voor de Brusselse gemeenten. Welke trends tekenen zich af en wat betekent dat voor de gemeenten? Welke impact heeft dat op de financiën van de gemeenten? Dat zijn de voornaamste vragen die onderzocht werden in een reeks van verschillende colloquia in samenwerking met Dexia Bank België.

Na de twee sessies die gewijd waren aan de impact van de bevolkingsgroei op de overheidsfinanciën en de administratieve problemen, kwam de kwestie van de huisvesting aan bod op 16 februari 2012.

De snelle toename van de bevolking leidt tot nieuwe woonvormen, overbevolking of de onderverdeling van bestaande woningen. Iedere problematiek is gelinkt aan regelgeving:

  • de bevoegdheden van de burgemeester inzake openbare salubriteit,
  • de bewoon­baarheidsnormen vastgelegd in de Brusselse Huisvestingscode,
  • de controles in het kader van gezinshereniging,
  • de wijziging van het aantal wooneenheden in een pand en de weerslag op het vlak van stedenbouw en ook de strijd tegen huisjesmelkers.

Na een presentatie van deze thema's werd een rondetafelgesprek gehouden met de voornaamste spelers op het vlak van huisvesting:

  • Cécile Jodogne (Schepen van Stedenbouw en Stadsrenovatie – gemeente Schaerbeek) 
  • Sandrine Jacobs (Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie),
  • Anne Martin (Substituut van de Procureur des Konings),
  • Marc Denis en Guy Goblet (Politiezone West),
  • Michel Renard (Gemeente Sint-Jans-Molenbeek).

Daarna hadden de sprekers het over de samenwerking tussen de verschillende overheids­niveaus in de praktijk: wat doen de gemeenten, de gewestelijke huisvestingsinspectie en de gewestelijke directie stedenbouw? Wat zijn de prioriteiten van het Parket?

Zie ook« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
28-02-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links