De gemeenten en de demografische uitdagingen : financiën

Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders, met de steun van Dexia georganiseerd.


Op 2 december 2011 organiseerde de Vereniging in samenwerking met Dexia Bank België een forum van de gemeentelijke beleidsvoerders dat gewijd werd aan de impact van de demografische vooruitzichten van het Gewest op de financiën van de gemeenten en het Gewest. Brussel verjongt en veroudert tegelijk: twee verschijnselen die verschillende gevolgen hebben, te beginnen met financiële.

De vergadering werd voorgezeten door de voorzitter van de Vereniging Marc Cools.

  • Eerst werd er geluisterd naar hoogleraar Patrick Deboosere, demograaf aan de VUB, die verschillende aspecten van de demografische evolutie onder de loep nam.
  • Vervolgens nam Arnaud Dessoy het woord, hoofd Public Finance & Social Profit Research bij Dexia Bank België: hij analyseerde de gevolgen van de demografische trends op de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven.
  • Vervolgens analyseerde Stefan Cornelis, kabinetschef van minister Jean-Luc Vanraes, de impact op de financiën van het Gewest,
  • Julie Lumen, adjunct-kabinetschef van minister-president Charles Picqué belichtte de samenwerking tussen Gewest en gemeenten
  • Benoît Périlleux, attaché bij het kabinet van minister-president Charles Picqué, richtte de spots op de planning en de initiatieven van het Gewest om die uitdagingen aan te pakken.

Ondanks de algemene staking die dag kwamen er toch heel wat geïnteresseerden samen en werd er afspraak gemaakt voor twee volgende forums die begin volgend jaar gewijd zullen worden aan nieuwe facetten van deze problematiek, met name de inschrijving in de bevolkingsregisters en de impact van de bevolkingstoename op de huisvesting.

Zie ook


 « Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT, Robert PETIT
Laatste update
19-12-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links