Wetswijzigingen ivm asielzoekers, EU-burgers en hun familieleden, procedures 9ter, ...


Begin 2012 verschenen er tal van wetten tot wijziging van het 'vreemdelingenrecht' in het Belgisch Staatsblad. Dit keer hebben zij betrekking op asielzoekers, EU-burgers en hun familieleden, personen die om medische redenen een verblijfsregularisatie vragen, ... Hieronder vindt u een – zij het onvolledig - overzicht van deze wijzigingen en van enkele [eerste] vragen die zij doen rijzen.

Wet van 19.1.2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers


 • meervoudige asielaanvragen
 • no-show asielaanvragers
 • asielzoekers die financiële middelen krijgen
 • duur van het recht op materiële bijstand
 • terugkeertraject
 • EU-burgers en hun familieleden

Wet van 8.1.2012 tot wijziging van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (procedure 9ter)


 • medische filter in de ontvankelijkheidsfase van de aanvraag
 • medisch getuigschrift niet ouder dan 3 maanden
 • reden van weigering ten gronde: zich niet melden bij de geneesheer
 • combinatie met andere verblijfsprocedures

Wet van 19.1.2012 tot wijziging van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (terugkeerrichtlijn en veilige landen)

 

 • terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal in België verblijven
 • asielzoekers uit een zogenaamd veilig land

Wet van 16.11.2011 tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra

 

Ter herinnering, de wetswijzigingen die het vreemdelingenrecht in 2011 gewijzigd hebben:

 • hervorming van het recht op gezinshereniging
 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

 

Zie ook


Beperkte maatschappelijke dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden« Terug

Auteur(s)

Nathalie STERCKX
Laatste update
02-03-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links