Overheveling van de ouderenvoorzieningen naar de Gemeenschappen: gevolgen

Op 1 maart 2012 vond de Algemene Vergadering van onze Afdeling OCMW plaats. Een van de grote aandachtspunten was de overheveling van de ouderenvoorzieningen naar de Gemeenschappen, die opgenomen werd in het akkoord inzake de institutionele hervorming maar die vragen doet rijzen, vooral met betrekking tot de verwachte groei van de behoeften nu de ‘papy-boom’ of de 'grijze golf' begonnen is.


In het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van december 2011 staat: "De volledige bevoegdheid (inclusief de prijsbepaling voor de bewoners) inzake rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kort verblijf, geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten zal integraal aan de Gemeenschappen worden overgedragen."

De OCMW's waren geen voorstanders van de overheveling van de rusthuizen naar de Gemeenschappen. De overheveling kondigt onzekerheden, risico’s en beperkte ontwikkelingsmarges aan. Toch zullen we er ons moeten bij neerleggen en moeten we roeien met de riemen die we hebben.

Om de Brusselse lokale besturen toelichting te geven bij deze grondige wijziging heeft de Afdeling OCMW van de VSGB haar Algemene Vergadering zopas gewijd aan de regionalisering van de ouderenvoorzieningen.

 

Welke grote principes wil de Afdeling OCMW verdedigen voor de rusthuissector als die gedefederaliseerd wordt?

  • De Afdeling wil in de eerste plaats dat de regels voor alle Brusselaars dezelfde blijven, op grond van het gelijkheidsbeginsel.
  • Ze eist het behoud van een logica van 'medebeheer' naar het voorbeeld van wat er met succes binnen het RIZIV bestaat.
  • Op het vlak van de logistiek vraagt ze met aandrang op gewestelijk niveau over bekwaam personeel te kunnen beschikken en de bestaande informaticatoepassingen te behouden.
  • Ze dringt erop aan dat de financiële marges aangewend worden om aan nieuwe behoeften te beantwoorden.
  • Ten slotte pleit ze voor de uitbouw van dagverzorgingscentra, thuisoppas 's nachts en dienstencentra.

Zie ook

 

> het jaarverslag 2011 van de Afdeling OCMW« Terug

Auteur(s)

Jean-Marc ROMBEAUX
Laatste update
04-05-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links