Collectief initiatief van de OCMW's om de maatschappelijke dienstverlening vorm te geven

Sinds enkele jaren trachten de Brusselse OCMW's zich heruit te vinden door middel van “onderzoek-actie” gecoördineerd door de Afdeling OCMW van de VSGB.

In de zomer 2011 zijn de universitaire faculteiten Saint-Louis (FUSL) en de Afdeling OCMW ermee begonnen en werden er 8 nota's opgesteld rond bepaalde thema's.

Sinds april 2012 dienen die als gespreksbasis voor evenveel werkgroepen die een reeks voorstellen zullen opstellen die tegen het einde van het jaar afgerond moeten zijn.


Dit project "onderzoek-actie", een initiatief van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, heeft betrekking op de begeleiding van mensen in de Brusselse OCMW's. Die begeleiding moet globaal benaderd worden in zijn sociologische, wettelijke, administratieve en sociaaleconomische context.

Er wordt een beroep gedaan op het netwerk MAG (Methode d'Analyse en Groupe) van de CES (Centre d'Etudes Sociologiques) van de universitaire faculteiten Saint-Louis (FUSL) om een open en participatieve structuur op te zetten, zodat de verschillende actoren van de Brusselse OCMW's samen een analyse kunnen verrichten van de situaties waarmee zij geconfronteerd worden en instrumenten kunnen uitwerken ter versterking van de globale actie van de OCMW's op het vlak van de begeleiding van gebruikers.

Methodologisch werd het onderzoek in 2 fasen opgevat.

Eerst hebben de Afdeling OCMW en de onderzoekers een stand van zaken opgemaakt van de situatie en de knowhow, op basis van gegevens van OCMW's en waarnemingen van de onderzoekers op het terrein. Die resultaten werden gebundeld in 8 transversale thematische nota's die een hele reeks vaststellingen, behoeften en vragen inventariseren.

Thematische nota's

Deze thematische nota's zijn niet wetenschappelijk noch exhaustief. Ze werden opgesteld om het debat op gang te brengen en zullen de basis vormen voor de werkzaamheden van de werkgroepen.

In de 2e fase worden de 8 thema's in groep geanalyseerd volgens de MAG-methode om tot aanbevelingen te komen op het vlak van methodologie voor OCMW's en hulpmiddelen voor maatschappelijk werkers.

Planning


Concreet zijn er 3 fasen:

1. Startseminarie

Op 27 februari 2012 werden OCMW-voorzitters en –secretarissen geïnformeerd over de vordering van het onderzoek en het vervolg van de werkzaamheden.

2. Acht thematische analysegroepen

Het werk van deze groepen vormt de kern van het project. Bij iedere groep is een twaalftal terreinwerkers betrokken: zij buigen zich over de analyse, inventarisering van de kennis en formulering van praktische vooruitzichten. Iedere werkgroep heeft een specifiek thema als uitgangspunt.

Deze werkgroepen vergaderen 2 dagen: de data van de vergaderingen (april-juni 2012) worden in de rubriek agenda aangekondigd.

3. Slotseminarie


eind 2012
« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX et Jean-Luc BIENFET
Laatste update
04-05-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links