Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen

Het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen ondergaat ingrijpende wijzigingen. Door de degressiviteit zullen de inkomsten van werkzoekenden krimpen. De OCMW's zijn ongerust.


De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zou in werking treden op 1 november 2012. Het koninklijk besluit terzake zou in het begin van de zomer bekendgemaakt worden.

Het traject zal uit 3 fasen bestaan, waarbij er wel een verschil blijft bestaan tussen de categorieën (alleenstaande, samenwonende of gezinshoofd) maar de uitkeringen evolueren.

Het risico dat die mensen bij het OCMW terechtkomen, is reëel en er wordt geen enkele compensatie aangeboden. Het federaal niveau schuift alle lasten van zich af, zonder financiering.

Er staan trouwens nog andere maatregelen op stapel, zoals de verlenging van de wachttijd, wat ook lasten naar de OCMW's zal doorschuiven.

De Afdeling OCMW heeft de minister van Tewerkstelling daaromtrent geïnterpelleerd.

« Terug

Auteur(s)

Christine DEKONINCK
Laatste update
09-07-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links