De financiën van de Brusselse gemeenten: beter dan elders … maar sombere vooruitzichten


Evolutie van de Brusselse gemeentefinanciën tijdens de voorbije bestuursperiode, in vergelijking met de vorige en ook met de toestand in de andere grote steden van het land.

Deze cijfers weerleggen voor eens en voor altijd dat de Brusselse gemeenten spilziek zouden zijn en slecht beheerd worden.

Integendeel, de cijfers tonen aan dat de Brusselse gemeenten voorzichtiger zijn dan de vier andere grote Belgische steden en de beperkte middelen waarover ze beschikken, met de nodige omzichtigheid aanwenden, omdat ze te kampen hebben met inwoners die financieel weinig kunnen bijdragen maar fel belast worden enerzijds en zeer duidelijke sociale behoeften vertonen anderzijds.

« Terug

Auteur(s)

Robert PETIT
Laatste update
21-09-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links